Welzijn op recept

Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, kampen met psychosociale problemen. Die kunnen het gevolg zijn van ingrijpende gebeurtenissen, als relatie problemen, een zieke of wellicht zelfs overleden partner. Deze problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Een groot deel van de groep hoeft hiervoor geen medicijnen of verwijzing naar psychologische zorg. Zij hebben in bredere zin verbetering van gezondheid en welzijn nodig.

 

Hierbij kun je denken aan versterken van het sociaal netwerk, bijvoorbeeld door creatieve activiteiten, samen eten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan.

 

Om dit soort wellness arrangementen aan te kunnen bieden slaan meerdere organisaties in Bodegraven-Reeuwijk de handen in een. Het Sociaalteam van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de samenwerking gezocht en gevonden met het medisch centra in Bodegraven. Samen met hen verzorgen de buurtsportcoaches het beweging en/of sport deel wanneer dit onderdeel is van het arrangement.