Dit is de privacy verklaring van Buurtsportcoach Bodegraven-Reeuwijk, met coördinerende partij Sport en Welzijn Bodegraven Reeuwijk, gevestigd te Sportlaan 1a, 2411 XC, Bodegraven.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u nog vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: buurtsportcoach@senw-br.nl

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Uitleg bewaartermijn

 

Waarvoor?

Wat?

Waarom?

Hoelang?

Waarom zo lang?

Deelname aan evenementen / activiteiten

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

-------

Toestemming

Na inschrijving worden de gegevens gedurende 12 maanden bewaard. Na nieuwe inschrijving wordt de bewaartermijn opnieuw verlengd met 12 maanden. Anders worden alle gegevens verwijderd.

De meeste activiteiten zijn jaarlijks. Door de gegevens één jaar te bewaren kunnen we u op de hoogte stellen van de eerst volgende activiteit.

Promotie doeleinden eerder aangemelde evenementen / activiteiten

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Na inschrijving worden de gegevens gedurende 12 maanden bewaard. Na nieuwe inschrijving wordt de bewaartermijn opnieuw verlengd met 12 maanden. Anders worden alle gegevens verwijderd.

De meeste activiteiten zijn jaarlijks. Door de gegevens één jaar te bewaren kunnen we u op de hoogte stellen van de eerst volgende activiteit.

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

·   Geboortedatum

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

Men kan ten alle tijden afmelden voor het ontvangen van deze berichtgeving.

Promotie evenementen

·   Portretfoto

Gerechtvaardigd belang

Max. 36 maanden

Portretfoto’s worden na verloop van tijd vernieuwd.

 

De periode van 36 maanden is de duur van het samenwerkingscontract tussen de BSC partner organisaties.

Samenwerkingspartner

 

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

·   Geboortedatum

 

Uitvoering van de overeenkomst

Max. 36 maanden

De periode van 36 maanden is de duur van het samenwerkingscontract tussen de BSC partner organisaties. Na dit termijn zullen nieuwe inschrijvingen plaatsvinden en zal opnieuw toestemming worden gevraagd.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de BSC uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de BSC met u heeft, tenzij de BSC wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Een voorbeeld hiervan is: een vrijwilliger die de ontvangsttafel bemand tijdens de DuoRun. Deze vrijwilliger ontvangt niet alle deelnemer informatie, maar zal wel informatie nodig hebben om te kunnen controleren of de aanmelding correct is.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de BSC te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de BSC op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de BSC deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de BSC hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De BSC treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de buurtsportcoaches en het managementteam van SenW toegang hebben tot uw gegevens, toegang is wachtwoord beschermd en de veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere website bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de BSC. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De BSC raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De BSC past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De BSC raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de BSC er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de BSC wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Afdeling:                          Buurtsportcoach Bodegraven-Reeuwijk SenW

Eindverantwoordelijke:   Coördinator Buurtsportcoach

E-mail:                             buurtsportcoach@senw-br.nl

Telefoonnummer:            06 52 33 10 36

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

Buurtsportcoaches Bodegraven-Reeuwijk wordt gecoördineerd door Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk,  de samenwerkende partners zijn: het Evertshuis, Welzijn Onze Zorg, Cesar oefentherapie Reeuwijk, Stichting Junis Kinderopvang en Zorgpartners de Reehorst.

SenW| Julianastraat 4 (Evertshuis) | 2411 CV Bodegraven

E-mail: buurtsportcoach@senw-br.nl