Partners

De subsidie van de Buurtsportcoach is binnen onze gemeente verdeeld over verschillende organisaties. SenW is hierin de grootste partner en is hierdoor ook vaker zichtbaar. Toch zijn er ook Buurtsportcoaches actief met activiteiten bij: Zorgpartners de Reehorst, Welzijn Onze Zorg en het Evertshuis.

Deze partners zijn alle drie gespecialiseerd in de ouderen doelgroep en werken veel samen met welzijnsorganisaties en de Huizen van Alles in onze gemeente."Het evertshuis, Welzijn onze zorg en zorgpartners de reehorst zijn de buurtsportcoaches gespecialiseerd in de ouderen doelgroep."

Marlies Schlingmann (eigenaar Welzijn Onze Zorg)

Vanaf januari 2017 actief als buurtsportcoach voor de doelgroep 55 jaar en ouder.

Haar bedrijf zet zich vooral in om ouderen zo lang mogelijk met succes thuis te laten wonen.

Door aan te sluiten bij de Buurtsportcoach is er de mogelijkheid gekomen om nog meer activiteiten te organiseren om te blijven bewegen.

In 2018 blijven we bezig met de e-bike, valpreventie en de rollator check. Toch gaan we ook voor nieuwe activiteiten binnen ons aanbod zoals: wandelen met de wandelcoach en de loopfiets. 

Heeft u zelf ideeën voor deze groep? Geef dit dan snel door aan mij, wie weet kunnen we het dit jaar nog gaan organiseren.

 

Tel.: 06-14 72 51 89

Email: m.schlingmann@welzijnonzezorg.nl 


Esther Didden ( coördinator culturele projecten, Evertshuis)

Theater Evertshuis is een enthousiaste en betrokken partner van de Buurtsportcoach. Esther organiseert de zogenoemde Ukkie concerten en heeft het Bravo On Tour project opgezet dat sinds oktober 2017 van start is gegaan. Hierbij gaan theater makers bij de mensen thuis langs om mensen die een vorm van eenzaamheid ervaren wat meer te betrekken in de maatschappij. Dit doen zij door sessies als luchtdirigeren en het fysiek uitbeelden van levens verhalen en dit te vertalen tot een voorstelling.

Tel.: 0172- 618 484

Email: e.didden@evertshuis.nl