Aangepast sporten

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten. Jong en oud, wel of geen beperking. Maar liefst 10% van de Nederlandse bevolking heeft een handicap, dit zijn 1,7 miljoen mensen! Toch is sport en bewegen voor mensen met een beperking niet zo vanzelfsprekend als voor iemand zonder handicap. Vooral voor mensen met een lichamelijke beperking zijn de sportcijfers laag. Dit heeft te maken met de vraag, het geringe aanbod, ongeschikte materialen of door vervoersproblemen.

Lichamelijke beperkingen zijn erg divers, waardoor niet in iedere gemeente geschikt aanbod te waarborgen is. Om deze reden zijn de handen ineengestoken en is er nu te spreken over Aangepast Sporten Midden-Holland. Het regioteam geeft een groter bereik en dus meer aanbod voor mensen met een beperking. Dit regioteam bestaat uit de volgende partners:

 

  • Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  • Gemeente Gouda
  • Gemeente Krimpenerwaard
  • Gemeente Waddinxveen
  • Gemeente Zuidplas
  • Sportservice Midden-Holland
  • Stichting MEE Nederland

 

 

Als een sport- en beweegaanvraag niet in de betreffende gemeente opgelost kan worden, zal er in het regioteam worden gekeken naar mogelijkheden. 

Uniek Sporten

Het regioteam zet zich ook in om de drempel voor aangepast sporten en bewegen te verlagen. Alle bovenstaande gemeentes zijn om deze reden aangesloten bij Uniek Sporten. Een online platform die helpt in het vinden van beweegaanbod en die meer informatie biedt bij vragen over financiën, hulpmiddelen, vervoer en het zoeken van een maatje.

 

www.unieksporten.nl

Buurtsportcoaches Bodegraven-Reeuwijk wordt gecoördineerd door Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk,  de samenwerkende partners zijn: het Evertshuis, Welzijn Onze Zorg, Cesar oefentherapie Reeuwijk, Stichting Junis Kinderopvang en Zorgpartners de Reehorst.

SenW| Julianastraat 4 (Evertshuis) | 2411 CV Bodegraven

E-mail: buurtsportcoach@senw-br.nl