Welzijn op recept

 

Veel mensen ontwikkelen door een ongezonde leefstijl chronische aandoeningen en overgewicht. Vanwege de ongezonde leefstijl volgt vaak een bezoek aan de huisarts, fysiotherapeut of bijvoorbeeld een sociaal werker. Bewegen kan dan als middel worden ingezet voor het tegengaan van hoge bloeddruk, slecht slapen, overgewicht, depressie etc.

 

Met het ‘beweegrecept’ wordt een individuele afspraak gemaakt met de buurtsportcoach. Tijdens dit gesprek worden de beweegwensen besproken en wordt er gezocht naar een passende beweegaanbieder. Waar nodig kan de buurtsportcoach mee naar een kennismaking bij/met de beweegaanbieder.

 

Welzijn op recept is in opmars, zo zijn er in het jaar 2018 zijn er meer dan 50 mensen gelinkt aan een beweegaanbieder. 

 

Sportief Traject

Niet voor iedereen is ‘Welzijn op recept’ voldoende hulp. Dit kan te maken hebben met zoal een moeizaam revalidatietraject of het hebben van een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met het Sociaal Team en verschillende beweegaanbieders, kunnen mensen gebruik maken van Sportief Traject.

Tijdens dit traject wordt niet alleen de sport begeleid voor de buurtsportcoach; het sociaal team is ook nauw betrokken bij het proces. In korte lijnen; deelnemers mogen alleen onder begeleiding sporten als zij ook aan de slag gaan met andere persoonlijke doelen. Deze doelen worden opgesteld aan de hand van Mijn Positieve Gezondheid (zie afbeelding) en kan verschillen tot het zoeken naar vrijwilligerswerk of de Nederlandse taal beter beheren.

 

Buurtsportcoaches Bodegraven-Reeuwijk wordt gecoördineerd door Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk,  de samenwerkende partners zijn: het Evertshuis, Welzijn Onze Zorg, Cesar oefentherapie Reeuwijk, Stichting Junis Kinderopvang en Zorgpartners de Reehorst.

SenW| Julianastraat 4 (Evertshuis) | 2411 CV Bodegraven

E-mail: buurtsportcoach@senw-br.nl